Gildestraat 215
2671 BW Naaldwijk
T 0174-386801
F 0174-386804
Email / RouteLaatste update: 20 okt 2015
Home Agenda Inschrijven Brochure aanvragen Trainings- advies Trainers Over People Management

Het Mental Preference Profiel©

"Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is."

Mensen zijn erg transparant en voorspelbaar
als u weet hoe u naar hen moet kijken.

 Iedereen gebruikt zijn brein op een eigen wijze.

Het Mental Preference Profiel© vertelt je hoe iemand zijn brein gebruikt. 

Het vertelt je welk soort informatie iemand graag ontvangt, verwerkt en reproduceerd.

Het vertelt welke argumenten wel én niet gehoord worden,
welke werkzaamheden wel én niet bij iemand passen,
het voorspelt je hoe iemand zal reageren.
Bovenal geeft het je inzicht in hoe jezelf functioneert en
wat je wél en niet van jezelf kan verwachten.
Wat je makkelijk of moeilijk vindt en
wat je energie oplevert of waar je op leegloopt en
het vertelt je hoe je reageert op stress reageert.

 

 

 

Het Mental Preference Profiel©

Volgens het Mental Preferences Concept© zijn er in de hersenen 4 verschillende delen te onderscheiden;
2 delen in de grote hersenen (het menselijk brein) en
2 delen in het limbisch systeem (het dierlijk brein).
Deze 4 helften hebben ieder een eigen basale denkstijl. Inzicht in de mate waarin iemand deze delen gebruikt maken het aansturen van succes voorspelbaar.
Door de jarenlange ervaring en toetsing in de praktijk is de uitslag uitermate betrouwbaar.

 

Metafoor

Iedereen heeft de beschikking over deze vier denkstijlen. Echter iedereen heeft daarin een eigen, unieke combinatie van voorkeuren. Net zoals iemand in meer of mindere links en/of rechtshandig is.
Het Mental Preference Profiel© is een metafoor van die denkvoorkeuren. Het profiel kan gemaakt worden van een persoon of een groep. Het is ook te maken van iets waaraan mensen een identiteit, karakter of imago geven.

Persoonsprofiel

Het persoonsprofiel geeft inzicht in voorkeuren van denkstijlen. U ontdekt welke denkstijl u het liefst inzet bij ontvangen, verwerken, opslaan, terugvinden en zenden van informatie.
Vooral onbewuste beslissingen worden in hoge mate bepaald door de voorkeur voor een bepaalde denkstijl. 

Keuzes maken

Menselijk gedrag en omgang bestaat voor een groot deel uit onbewuste processen. De analyse biedt u de mogelijkheid deze te begrijpen. Zeker als u de randvoorwaarden begrijpt waarbinnen mensen keuzes maken. U leert de keuzes van uzelf en anderen zelfs te voorspellen. Bovendien leert u het denken van mensen of situaties herkennen en begrijpen. En als u wilt, kunt u daar naar handelen.

Persoonlijke stijl

De analyse is géén test om te beoordelen of mensen ergens goed of slecht in zijn. Het is geen test om te achterhalen of ze slim dan wel dom zijn. Naar kennis en vaardigheden wordt in deze analyse niet gekeken. Wel maakt u een vertaalslag naar wat het gedrag is dat vanuit de denkstijl wordt ontwikkeld. De kans is groot dat de gedragscompetenties en vaardigheden in overeenstemming zijn met de denkvoorkeuren van degene die de analyse ondergaat. Elke mens bouwt zo aan een natuurlijke stijl die hij steeds voor zichzelf en zijn omgeving bevestigt.

Uniek maar ook een beetje hetzelfde

Het Mental Preferences Profiel© heeft bewezen een betrouwbare voorspeller voor succes te zijn. Het geeft aan waar een mens of een groep haar energie vandaan haalt. Ook de referentiekaders worden duidelijk. U ontdekt de ‘blinde vlek’ van iemand en hoe de omgeving daarop reageert. U kent de uitdrukking: ‘ieder mens is uniek’. Maar met het Mental Preferences Profiel© blijkt ook iedereen ‘een beetje hetzelfde’. Het profiel geeft inzicht in de keuzemogelijkheden die mensen hebben om voorwaarden, rollen en plekken te claimen. Daarin floreren zij en dragen ze optimaal bij aan het succes van de groep.

Het Mental Preference Profiel© bestaat uit:

  1. Het Mental Preference Profiel©
  2. de Basisrapportage en
  3. de Mental Preference toelichting.

Enkele Toepassingen:

Relaties:
mensen gaan makkelijk en plezierig met elkaar om als ze de sterke en zwakke kanten van elkaar kennen, en weten te respecteren. Veel relationele verstoringen ontstaan doordat mensen elkaar niet begrijpen omdat ze de ander(en) met zichzelf vergelijken. Het Mental Preference Profiel© geeft een waardevrij inzicht in waarom en hoe mensen van elkaar verschillen en maakt daardoor makkelijker anderen te begrijpen, te waarderen en te respecteren.

Communicatie- en leerstijlen:
door de verschillende denkstijlen, leren en communiceren mensen anders. Tamelijk rigide denkbeelden en misverstanden hierover maken dat leren en communiceren in veel situaties weinig effectief is. Het Mental Preference Profiel© dient hierbij als een kader waarbij, op maat, voor ieder soort denkstijl een leer- en communicatiecontext kan worden gemaakt. Hierdoor wordt het rendement voor een organisatie aanzienlijk vergroot.

Leiderschapsontwikkeling:
ieder mens is een leider - op zijn/haar eigen manier. Het Mental Preference Profiel© geeft inzicht in de natuurlijke stijl van leiderschap en dient tevens als analyse-instrument over de stijl van leiderschap die effectief is in een bepaalde gemeenschap of situatie.

Het organiseren van talent = teambuilding:
de kunst van omgaan met mensen en samen iets (zinvols) in de ‘markt’ zetten.
Het proces van samen - werken is bijvoorbeeld als een voetbalwedstrijd - iedere speler heeft niet alleen inzicht nodig in zichzelf, zijn eigen kennis, kunde en zijn, ook heeft hij dit inzicht nodig in de anderen, want zonder het vloeiend doorspelen van de bal wordt er niet gescoord. Het Mental Preference Profiel© geeft inzicht in het potentieel van de talenten, geeft een kader voor de voorwaarden die nodig zijn deze talenten te ontplooien en benutten en geeft bovendien inzicht in “hoe de bal te spelen”.

Bedrijfsvoering:
voor een goede bedrijfsvoering zijn alle facetten van menselijke potentie nodig. De visie moet worden omgezet naar strategie, tactiek en praktijk. Resultaten komen voort uit menselijke motivatie. Het Mental Preference Profiel© biedt inzicht in en is een praktische toolkit om bedrijfsprocessen te organiseren en te managen.

Reorganiseren;
Het benodigde Mental Preference Profiel© of Groepsprofiel van de afdeling, het team of de functie (laten) vaststellen en gebruiken als leidraad bij werving, selectie en teamsamenstelling.

Het Mental Preference Concept© en Profiel© zijn eigendom van B. Schöne en Partners

 

terug

 
 
 

 

MetaCMS door WebTeam.nl & SEO door Metatags