Gildestraat 215
2671 BW Naaldwijk
T 0174-386801
F 0174-386804
Email / RouteLaatste update: 20 okt 2015
Home Agenda Inschrijven Brochure aanvragen Trainings- advies Trainers Over People Management

Het meervoud van lef is leven

Voel je je soms ook een gevangene van je eigen emoties en gedrag?  

Denk je wel eens aan de volgende zaken

 • Hoe komt het dat ik zo bang ben om mijzelf te presenteren en hoe laat ik mijn angst los?

 • Waarom neem ik niet de echte besluiten?

 • Hoe kan ik mijn eigen weerstanden omzetten, in soepel en coöperatief gedrag?

 • Waarom ben ik zo onzichtbaar? Hoe neem ik mijn plek in?

 • Wat heb ik nodig zodat ik beter omga met mijn eigen (sterke) emoties en met de emoties van de ander?

 • Wie kan me helpen om mijn frustraties op te lossen en te verwerken?

 • Wanneer ga ik doelgerichter werken en durf ik ‘nee’ te zeggen?

 • Hoe ruim ik slepende conflicten op?

 • Wat moet ik doen om mijn burn-out te verwerken of (nog beter) hoe kan ik de volgende voorkomen?

 • Hoe zet ik mijn onzekerheid om naar zelfvertrouwen?

 • Wie kan me leren me assertiever te gedragen en te reageren; zodat ik niet meer slik of ontplof, maar met behoud van iedereen reageer?

 • Hoe geef ik duidelijk en adequaat leiding aan professionals?

 

Er zijn 3 manieren om persoonlijke coaching te doen:

1.) Je volgt het Standaard Programma
2.) Je doet het Programma op Maat
3.) Je wilt Sparren.

De eerste twee beginnen altijd met:

Het Intake & Kwalificatiegesprek

Na onze persoonlijke- of telefonische kennismaking, volgt de eerste stap van de coaching; het intake en kwalificatiegesprek.

Vooraf aan het kwalificatiegesprek zijn er 2 belangrijke zaken die je eerst doet. Je krijgt:
1) 
Een vragenlijst over jouw persoonlijke geschiedenis, in een word.doc, die je invult en naar ons e-mailt.
Waarom moet je die invullen? We gaan ervan uit dat je wél de som van je geschiedenis bent, maar niet van je toekomst! Daarom is het belangrijk dat je je in jouw geschiedenis verdiept a.d.h.v. de vragenlijst. Jouw reacties van vandaag zijn namelijk ergens in je verleden ontstaan.

2)
Een uitnodiging om de online enquete voor het Persoonlijk Effectiviteit Profiel (PEP Inquiry) in te vullen. Het Persoonlijk Effectiviteit Profiel meet niet alleen 28 competenties ook geeft het veel informatie over jouw bijzondere eigenschappen. In het kwalificatiegesprek worden de te coachen thema's bepaald en er wordt gekozen voor de manier van coaching: het Standaard Programma of Coaching op Maat. We leggen bepalen niet alleen over welke onderwerpen de coaching gaat, maar ook hoe, en met wat, jouw resultaten gemeten gaan worden. Daarna plannen we de coaching sessies. De gespreksduur van het intake- en kwalificatiegesprek is anderhalf uur.
De investering voor het PEP profiel + het kwalificatiegesprek is € 650,- (excl. 21% BTW)

1. Het standaard programma:

Dit programma bestaat gemiddeld uit vijf maal negentig minuten coaching met een gemiddelde interval van veertien dagen. Indien noodzakelijk krijg je huiswerkopdrachten die je in het kader van de coaching moet doen. We sluiten de 5e sessie af met een eindevaluatie. Hierin bekijken we of we alle doelen, die we van te voren hadden gesteld, behaald hebben, wat het resultaat betekent en hoe er vanaf nu verder wordt gegaan. De investering hiervoor is € 2250,- (excl. 21% BTW)

2. Het programma op maat:

Dit programma wordt in onderling overleg ingevuld en vastgesteld.

3. Sparren:

Sparren wordt gebruikt voor vraagstukken die vrij invulbaar zijn en geen programma nodig hebben.

 

Op coaching zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Er wordt alleen met onderwerpen gecoacht/getraind waaraan de opdrachtgever en de kandidaat zijn/haar toestemming, conform de overeenkomst, hebben verleend.

 • Alles wat inhoudelijk gedurende de coaching ter tafel komt, valt onder de beroepsmatige geheimhoudingsplicht van de coach. Openbaarmaking kan slechts na schriftelijke toestemming van de kandidaat. Opdrachtgever en kandidaat zullen deze verplichting respecteren.

 • Schriftelijke evaluatie van de coaching wordt uitsluitend verstrekt indien dit vóóraf en door alle betrokkenen schriftelijk overeengekomen is.

 • Alle informatie m.b.t. de kandidaat valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (WPB) Dit houdt o.a. in dat de kandidaat aan het eind van de coaching zijn volledige dossier ontvangt dan wel dat het dossier vernietigd wordt waardoor er geen kopieën ten kantore achterblijven.

 • Eventuele kostenloze wijziging of annulering van geplande data dient door de kandidaat tenminste 3 werkdagen vóóraf te geschieden.

Praktische informatie:

Locatie: Onze trainingruimte aan de Gildestraat 215 te Naaldwijk.
(Coaching in uw bedrijf of op een andere locatie is niet mogelijk.)
Start en doorlooptijd plannen we in onderling overleg.  

Zonder coaching haal je nooit het maximale uit het leven!

Met een ervaren coach haal je het maximale uit jouw leven en dus uit jouw zaken.

Mijn naam is Jan Lemmens, coach en master trainer. Sinds 1992 heb ik al honderden ondernemers, executives en medewerkers gecoacht en getraind, die de blijvende resultaten hebben bereikt die jou ook voor ogen staan. Mijn achtergrond is zakelijk & therapeutisch. Ik heb meer dan 33 jaar ervaring als ondernemer, meer dan 25 jaar als holistisch therapeut en meer dan 17 jaar  ervaring als trainer/coach, bij  zowel landelijke en lokale als grote en kleine ondernemingen.

Waarom huren alle toppers zonder uitzondering een coach in?

Omdat zij weten en ervaren hebben dat goede coaching noodzakelijk is om tot de beste resultaten te komen. Zelfs de meest succesvolle ondernemer loopt op een gegeven moment tegen zijn eigen blokkades aan. Goede coaching verwijdert deze blokkades, brengt je weer in contact met die doelen die echt belangrijk voor je zijn en maakt jouw ongekende talenten vrij. Dat leidt tot bewuste keuzes die jouw persoonlijke en zakelijke succes en geluk vergroten. Coaching zorgt er voor dat je de juiste persoonlijke en zakelijke keuzes maakt die bij jou passen als mens, en dus per definitie leiden tot succes en geluk. Coaching gaat niet alleen over hoe je je doelen zo snel mogelijk bereikt, maar vooral ook over het kiezen van de juiste doelen, het opruimen van jouw eigen blokkades en het vrijmaken van je ongekende talenten. Ik sta er om bekend dat ik je een spiegel voorhoud, vervelende, maar ozo to the point, vragen stel, dat ik je confronteer, maar ook dat ik je train in voor jou volstrekt onvoorstelbare methoden en ik geef je bruikbare adviezen. Voor mij gaat coaching over het zo snel & makkelijk mogelijk behalen van permanente en concrete resultaten want Jouw succes is mijn succes!


 

 Referentie

"Bij de reorganisatie van Brocacef, met als gevolg mijn ontslag is “coach” Jan Lemmens van People Management voor mij een enorme steun geweest. Op professionele wijze wist Jan in een zestal sessies mijn negatief ontstane beeld om te zetten naar een positief beeld, zodat ik weer open kon staan voor nieuwe zaken. Tevens was ik hierdoor in staat om mijn onderhandelingspositie aanzienlijk te verbeteren. De sessies, die steeds meer een ludiek karakter kregen, waren voor mij als 62 jarige zeer zinvol en hebben uiteindelijk geleid tot een nieuwe uitdaging."

 

  

Business NLP Academy

Onze passie is de professionele effectiviteit van de mensen te laten exploderen zodat ze effectiever worden dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen. Daarvoor hebben we twee bijzondere opleidingen (Klik hier) en een strak coaching traject gemaakt.

We bereiken dit doel doordat onze focus continu ligt op:

het enige dat telt is wat jij er in de praktijk daadwerkelijk mee bereikt, want

  JOUW SUCCES IS ONS SUCCES !

 

Krijg het lef om echte keuzes te maken

omdat je leert hoe je jouw blokkades opruimt en jouw ongekende kwaliteiten vrijmaakt!

 .

MetaCMS door WebTeam.nl & SEO door Metatags